gardening dreams

Takuu

GARDENA | Valmistajan takuun ehdot


(Päivitetty viimeksi 31.1.2023)

Näissä ehdoissa määrättyjen oikeuksien lisäksi loppuasiakkaalla on vikojen ilmetessä oikeus lakisääteisiin oikeuksiin. Näitä oikeuksia voidaan käyttää veloituksetta, eikä niitä rajoiteta näillä ehdoilla.

1. GARDENA Manufacturing GmbH (jäljempänä ”GARDENA”) myöntää takuun kaikille alkuperäisille GARDENA-tuotteille (jäljempänä ”Tuotteet”). Kunkin Tuotteen takuuaika näkyy tuotepakkaukseen painetussa symbolissa tai verkkosivuston tuotekuvauksessa osoitteessa www.gardena.com. Takuu on voimassa alkaen siitä hetkestä, jolloin tuote ostettiin jälleenmyyjältä edellyttäen, että tuote on ollut vain yksityiskäytössä, eli se ei ole ollut kaupallisessa käytössä tai ammattikäytössä, ja että vika on todistetusti ilmennyt takuuaikana ja myös korvauspyyntö tehdään takuuaikana (jäljempänä ”Takuu”). Siksi alkuperäinen ostotosite päivämäärineen on välttämätön korvausvaatimusta tehtäessä. Takuu ei koske käytettyinä hankittuja tuotteita.

2. GARDENA takaa loppukäyttäjälle, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä, seuraavien ehtojen mukaisesti: Osien ja komponenttien (kuten V-hihnojen, vetopyörien, polttimoiden, ilmansuodattimien, terien kiinnikkeiden, terien, turbiineiden, hammashihnojen tai sytytystulppien) tavanomainen kuluminen, visuaaliset muutokset, kuluvat osat ja kulutustarvikkeet (esim. ladattavat akut) eivät sisälly takuuseen.

3. Toteutamme takuun mukaiset palvelut toimittamalla toimivan korvaavan tuotteen tai korjaamalla meille lähetetyn viallisen tuotteen veloituksetta. Pidätämme oikeuden valita jommankumman näistä vaihtoehdoista. Palvelu tarjotaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) Tuotetta on käytetty sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen käyttöohjeiden mukaisesti.
b) Ostaja tai kolmas osapuoli ei ole yrittänyt avata tai korjata tuotetta.
c) Tuotteessa on käytetty ainoastaan alkuperäisiä GARDENA-varaosia ja kulutusosia.
d) Ostaja esittää kopion alkuperäisestä ostotositteesta.
e) Ostaja esittää kopion tuotteen rekisteröinnin vahvistusviestistä ja takuun vahvistusviestistä.

4. Tämä takuu koskee vain tuotteen vaihtamista tai korjaamista edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Vaihdetut tuotteet tai osat ovat meidän omaisuuttamme. Takuu ei merkitse oikeutta esittää muita vaatimuksia, kuten vahingonkorvausvaatimuksia, meille tuotteen valmistajana. Sinulla ei ole oikeutta saada korvaavaa tuotetta oman tuotteesi ollessa korjattavana. Takuupalvelut eivät pidennä eivätkä uusi tuotteen takuujaksoa.


5. Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
GARDENA vapautuu takuuvelvoitteestaan, jos takuun täyttäminen merkitsisi kansallisten tai kansainvälisten ulkomaankauppaa koskevien säännösten tai kauppasaartojen ja/tai muiden sanktioiden loukkausta.

6. Takuuvaatimusta tehtäessä tulee sinun olla yhteydessä myyjäliikkeeseen. Viallinen tuote ja kopio alkuperäisestä ostotositteesta on esitettävä. Kun takuuaika on pidempi kuin 2 vuotta, myös tuotteen rekisteröinnin ja takuun vahvistava sähköposti/tuloste esitetään pyydettäessä. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä GARDENAan: https://www.gardena.com/fi/yhteydenotto

7. Takuuseen sovelletaan Saksan liittovaltion lakeja, jotka saavat etusijan suhteessa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (kansainvälinen kauppalaki, CISG). Tämä lainvalintaa koskeva määräys ei merkitse, että menetät kuluttajana suojan, joka perustuu säännöksiin, joista ei asuinmaasi lainsäädännön mukaan voida poiketa sopimuksen perusteella.


GARDENA Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
SAKSA

picture_as_pdf

Maakohtaiset vastuut